Kontakt

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277

personal

Museiledning och stab

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01

Kommunikationschef
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10

Senior Advisor
Elinor Magnerus                         
Telefon: 019-602 87 96


Enheten för administration och stöd

Enhetschef 
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 63 12

Musei- & fastighetstekniker
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00

Hembygdskanslist & registrering, föremål
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60

Fotograf/IT-ansvarig & bildsamlingar
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan
Texttelefon: 070-919 07 31

Kontorsvaktmästare
Ove Johansson
Telefon: 070-612 87 03


enheten för kunskap och publik

Enhetschef 
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

Antikvarie, Leaderprojekt Besöksnäring
Birgitta Elfström
Telefon: 070-7879448

Utställningsintendent & museipedagog
Christine Keffel
Telefon: 076-817 18 00

Utställningsintendent
Michael Andersson
Telefon: 019-602 87 12

Museipedagog
Johanna Björck
019-602 87 11

Museipedagog
Ninhursag Tadaros
070-287 88 00

Konstpedagog
Anna Ström
Telefon: 070-287 22 00

Museivärd & butiksansvarig
Kontaktperson Siggebohyttan
Marie Jansson
Telefon 070-2592800

Museivärd & kommunikationsassistent
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 06

Föremålsintendent
Kontaktperson Arbetarmuseet Gråbo
Lena Brättorp
Telefon: 070-602 87 90

Föremålsassistent
Anneli Ikola
Telefon: 019-602 87 59

Museiassistent
Magdalena Karlsson

Arkeolog
Martin Edlund
Telefon: 019-602 87 75

enheten för bebyggelse och slöjd

Enhetschef och Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67

Byggnadsantikvarie
Anneli Borg
Telefon: 019-602 87 74
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Telefon: 070-602 87 60
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66