Del av konstverk i gråa färger föreställande en motorväg
Symbol för teckenspråkstolkning.

7 april 2018 kl. 14:00


Invigning av Örebros
mellanrum

Stadens saknade bilder

Del av konstverk föreställande Svampen

Konstnärer och fotografer har avbildat Örebro i alla tider.
Genom deras bilder kan vi följa stadens utveckling och ta del bebyggelse och motiv från olika decennier. Men det finns luckor i berättelsen om Örebro. Vilka områden och miljöer har blivit bortglömda? Vilka bilder av Örebro hittar man inte? Kan vi få syn på det som saknas?

I utställningen Örebros mellanrum – stadens saknade bilder har länsmuseet bett Peter Ekström, konstnär, författare, konstvetare och rektor för Örebro
konstskola, fundera kring bilder och saknade bilder av Örebro… Han har fått i
uppdrag att göra ett urval ur Örebro läns museums konstsamling och komplettera de verk han hittat där med ytterligare bilder och konstverk. Vad vi får ta del av är ett utforskande där vi kanske kan få upp ögonen för det som ingen tyckt vara lämpligt att avbilda. Det olämpliga Örebro.
Utställningen invigs av Peter Ekström och museichef Birgitta Johansen.

Invigningen teckenspråkstolkas

Symbol för teckenspråkstolkning.

Kalendarium