Översiktsbild över arkeologisk utgrävning

13 december 2017 Kl. 18:30


Om arkeologi kring Äverstaåns dalgång

Föreläsning och filmvisning
med arkeolog Leif Karlenby

Två arkeologer arbetar i en fornlämning

Leif Karlenby från Arkeologgruppen AB,berättar om området kring Äverstaåns dalgång från en arkeologisk horisont.

Längs Äverstaån, norr om Glanshammar i nordöstra Närke, har det bott människor sedan minst 5000 år och under senare tid har ett flertal arkeologiska undersökningar kunnat visa på spår från dessa forna invånare. Leif Karlenby söker i föreläsningen sammanställa dessa resultat till en berättelse om dalgångens inbyggare.

Under kvällen visas också den nyligen färdiga filmen om Äverstaån ”Det
hemlighetsfulla landskapet – om fynd i Äverstaån”, producerad av Maja Hagerman och Claes Gabrielsson. Filmen fördjupar innehållet i föreläsningen.

I samarbete med Lokalhistoriska sällskapet, Länsstyrelsen Örebro län

Kalendarium