Kontakt

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3
702 12  Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00           
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277

personal

Museiledning och stab

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01
Skicka e-post till Birgitta

Senior advisor
Lars Norling
Telefon: 019-602 87 02
Skicka e-post till Lars N

Kommunikationschef
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10
Skicka e-post till Maria U

Ekonomichef
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 63 12
Skicka e-post till Mikael C

Ekonomi
Britt-Inger Ottosson
Telefon: 019-602 87 04
Skicka e-post till Britt-Inger

Konstnärlig ledare slottsutställningar
Daniel Urey 
Telefon: 072-1421111
Skicka e-post till Daniel

Publikenheten

Utställningar, program, pedagogik, värdskap och butik

Enhetschef
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05
Skicka e-post till Marcus

Utställningar
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10
Skicka e-post till Maria U

Uställningsproduktion
Michael Andersson
Telefon: 019-602 87 12
Skicka e-post till Michael A

Pedagogik, program
Johanna Björck
019-602 87 11
Skicka e-post till Johanna B

 

Kontorsvaktmästeri
Ove Johansson
Telefon: 070-612 87 03

Museiteknik, fastighet
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00
Skicka e-post till Niklas

Museiteknik, fastighet
Pär Bengtsson, sjukskriven tills vidare.
Telefon: 070-822 87 29

Kommunikation, webbplats och soc.media
Johanna Hagefalk
Telefon:070-602 87 82
Skicka e-post till Johanna H

Reception, butik, tillgänglighet
Kerstin Jennebo
Telefon: 019-602 87 00, 019-602 87 09
Skicka e-post till Kerstin

Reception, kommunikation och administration
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 06
Skicka e-post till Michael O

Reception, butik, program
Kathrin Jakobsson 
Telefon: 019-602 87 06
Skicka e-post till Kathrin 

Reception
Marie Jansson
Telefon 019-602 87 06
Skicka e-post till Marie

Reception och utställningsvärd
Benny Andersson
Telefon 019-602 87 06

Reception och utställningsvärd
Fanny Dahlpil
Telefon 019-602 87 06

Reception och utställningsvärd
Kristofer Gustafsson
Telefon 019-602 87 06

Kunskapsenheten

Samlingar, arkiv, bibliotek, kulturmiljö, hemslöjd, hembygd samt Siggebohyttan, Gråbo och Kullängsstugan

Enhetschef
Elinor Magnerus                         
Telefon: 019-602 87 96
Skicka e-post till Elinor

Byggnadsantikvarie
Anneli Borg
Telefon: 019-602 87 74
Skicka e-post till Anneli B

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76
Sicka e-post till Charlott

Byggnadsantikvarie
Louise Anshelm
Telefon: 070-632 87 73
Skicka e-post till Louise

Byggnadsantikvarie
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Telefon: 070-602 87 60
Skicka e-post till Ing-Marie

Pedagogik, arkeologi
Martin Edlund
Telefon: 019-602 87 75
Skicka e-post till Martin

Hembygdskanslist
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60
Skicka e-post till Katharina

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
Skicka e-post till Lina

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson                          
Telefon: 019-602 87 67
Skicka e-post till Lars P

Fotograf/IT-ansvarig
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20
Skicka e-postill Per

Samlingar och filialer
Lena Brättorp
Telefon: 070-602 87 90
Skicka e-post till Lena

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan                                  
Texttelefon: 070-919 07 31
Skicka e-post till Maria N

Registrering, föremål
Anneli Ikola                            
Telefon: 019-602 87 59
Skicka e-post till Anneli I

Fastighetsskötsel Länsarvet
Lars Lundqvist
Telefon: 070-602 87 18
Skicka e-post till Lars L