Collage av textila handarbeten

27 september 2017 kl. 18:30


Omslöjd

Visning av utställningen

Broderat geometriskt mönster i rött, grönt och svart

Hur skulle din friargåva se ut idag om du utgick från en dejtingprofil på nätet? Kan vi över generationsgränserna förstå varandras grundläggande behov genom slöjden? Genom att utgå från de äldre föremålen från samlingarna och inspireras att slöjda nya föremål ur dagens perspektiv?

Trots att vårt behov av att uttrycka oss är lika starkt oavsett vilken
generation vi tillhör har vi ändå svårt att förstå varandra över
generationsgränserna. Olika generationer uttrycker sig på olika sätt. En
livfullt dekorerad mangelbräda kanske får omdömen som tråkig av
en generation medan att ta en selfie med mobilen varje dag av en annan
generation ses som ytligt. Trots att både selfien och mangelbrädan egentligen
ger uttryck för samma grundläggande behov: att visa sig från sin bästa sida.

Länshemslöjdskonsulent Lina Jatko visar och berättar om utstälningen.

Kalendarium